Vés al contingut (premeu Retorn)

Consolidació 2015

  • I. Programes Conjunts de Màster i Doctorat entre universitats i institucions agregades pertanyents a un mateix CEI, entre CEI o en col·laboració amb universitats estrangeres d'excel·lència.
  • II. Xarxes de Col·laboració entre CEI o amb Universitats d'Excel·lència que facilitin la mobilitat dels professors i estudiants així com la presència dels CEI en campus internacionals.
  • III. Preparació de propostes i participació en consorcis internacionals de projectes en convocatòries d'Aliances del Coneixement (Knowledge Alliances), Associacions Estratègiques (Strategic Partnerships) o altres accions d'aliances institucionals del programa Erasmus + o altres programes de la Comissió Europea.
  • IV. Programa de passanties i pràctiques professionals en institucions lligades als CEI (universitats, centres de recerca, parcs científics i tecnològics, empreses de base tecnològica) per a estudiants de màster i doctorat, espanyols i estrangers en àrees d'especialització dels CEI espanyols.
  • V. Programes d'Atracció de Talent per a captació de docents, professionals i investigadors excel·lents als CEI amb objectius concrets de creació o millora de línies de docència i investigació de les universitats i centres agregats dels CEI.
  • VI. Programes d'innovació docent orientats a la millora de l'aprenentatge a través de l'e-learning, incloent el desenvolupament de cursos massius oberts en xarxa MOOCs en els dominis específics dels CEI.
  • VII. Programes d'Atenció a la Diversitat en l'àmbit de projectes d'innovació educativa així com en ús de nous recursos tecnològics amb l'objectiu que tots els estudiants trobin igualtat d'oportunitats durant la seva estada a la universitat.
  • VIII. Projectes d'emprenedoria universitari en el context dels CEI.
  • Memòria Final